Tiến độ xây dựng Dự án Saigon Asiana Quận 6

Thông tin về tiến độ xây dựng Dự án Saigon Asiana 6:

Nội dung thi công Mô tả tiến độ TG dự kiến TG thực tế
Phần móng cọc
Xây thô tầng 5
Xây thô tầng 10
Xây thô tầng 15
Cất nóc
Hoàn thiện

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0901 335 996